ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกรรัตน์ คำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวดาวเรือง เปาวะนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2