ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันวิชาการ PWcontest 2020 ระดับอำเภอ
การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนปลาปากวิทยา
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2564
พิธียกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา2563
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา2563
โรงเรียนปลาปากวิทยา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
ผู้ปกครองนักเรียนมอบกะหล่ำปลีเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน 212 ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
เปิดรับบริจาคเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาผ่านการแสกน QRCode
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นักเรียนชั้น ป.4-6
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นักเรียนชั้น ป.1-3
โครงการคืนทุนแผ่นดิน
กีฬาสีภายในโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงประจำปีการศึกษา 2563
มอบทุนเสมอภาค2563
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
ศิษย์เก่ามอลอุปกรณ์กีฬา
ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคไข่ไก่เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน จำนวน 600 ฟอง 14 กันยายน 2563
มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบเหตุอัคคีภัย
มอบทุนนักเรียน(ทุนเสมอภาค1/2563)
(กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคไข่ไก่เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน จำนวน 600 ฟอง
จัดการอบรมแนวทางดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2563
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนปลาปากรา
การติดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรม Big Cleaning Day 22 มีนาคม 2563