ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง