ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
140 หมู่ที่ 2 บ้านปลาปาก   ตำบลปลาปาก  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ 0819997893
Email : plapakrat001@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :