ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.พ. 63 ถึง 08 ก.พ. 63 เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ณ โรงเรียนบ้านนาขาม เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
16 ม.ค. 63 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงเรียนปลาปากวิทยา